Điện thoại liên hệ

02183.898.986

  • {{item.thang}}
    Tổng số {{item.tong_so}}
    Kì trước {{item.ky_truoc}}
    Đã tiếp nhận {{item.trong_ky}}
    Đã giải quyết {{item.tong_giai_quyet}}

TRA CỨU TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ cấp phép, xin vui lòng nhập mã số tra cứu trên giấy biên nhận.

HỒ SƠ ĐÃ CÓ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ Họ tên
{{recordDone.C_RECORD_CODE}} {{recordDone.C_OWNER_NAME}}
Ban do
Dich vu cong truc tuyen

KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021