Điện thoại liên hệ

02183.898.986

 • Họ và tên: {{items.C_NAME}}

 • Đơn vị: {{items.MEMBER_NAME}}

 • Mã thẻ: {{items.C_CODE_CARD}}

 • Chức vụ: {{items.C_JOB_TITLE}}

 • Email: {{items.C_EMAIL}}

 • Số điện thoại: {{items.C_PHONE}}

 • {{item.C_CODE}} {{item.C_TITLE}}
  • Tổng số lượt đánh giá: {{item.C_TOTAL_COUNT}}
  • {{answer.C_TITLE}} ({{answer.C_COUNT}})
   {{roundingRate}}%