Điện thoại liên hệ

02183.898.986

{{data.questionForm.C_TITLE}}

Dùng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa BìnhĐề nghị ông/bà vui lòng cho biết ý kiến của mình về việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Chúng tôi trân trọng tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của ông/bà để tiếp tục hoàn thiện quy trình và cách thức giải quyết thủ tục hành chính, từ đó tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công.

Mã đánh giá của ông/bà:

(Mã đánh giá được in trên phiếu tiếp nhận khi nộp hồ sơ)

Họ, tên của ông/bà:

Số điện thoại của ông/bà:


(Ông/bà vui lòng cho biết ý kiến bằng cách đánh dấu “X” vào phương án lựa chọn)

{{question.C_INDEX}} {{question.C_TITLE}} {{question.C_NOTE}}

{{question.C_TITLE_SUB}}

{{data.errors}}